Ajankohtaista

Reifer mukana RekryON -tapahtumassa 6.2.2020

Vuodenvaihteen aukiolo

Reifer Oy:n ja Zetanova Oy:n sulautuminen

Reifer Alihankinta 2019 -messuilla

Oppisopimuksella ammattilaiseksi!


Blogi

3 tapaa tehdä tiiveystestaus säiliöille

Tehokas valmistus suunnittelun tukena

Aika- ja kustannussäästöjä kokonaisuuksista

Työaikakeinot jouston mahdollistajana

Tiketöintijärjestelmä asiakaspalvelussa

Asiakaskyselyn tulokset hyödyksi

Arvot III - jatkuva oppiminen

3D -tuotetiedon hyödyntäminen ohutlevyhankinnoissa

Ruostumattoman teräksen peittaus

Arvot II - omistautuminen tekemiselle

Ruostumattoman teräksen peittaus

Ruostumattomilla teräksillä hitsauksen ja muun kuumennuksen aikana tapahtuu kromiköyhtymistä, tämän vuoksi ruostumattoman teräksen hitsauksen jälkikäsittelynä joudutaan tekemään toimenpiteitä korroosiokestävyyden parantamiseksi.

Kuva 1. Käsittelemätön hitsisauma

Toimenpiteinä voi olla mekaaninen hionta tai harjaus, jolla pyritään poistamaan oksidikerros ja kromiköyhä vyöhyke, tai kemiallinen käsittely, jolloin nämä kerrokset liuotetaan pois.

Hionta

Kuva 2. Hiottu hitsisauma

 

Hionnalla saadaan monesti riittävä ulkonäkö, kun hitsauksen aiheuttama tummentuma on poistettu. Työssä tulee huolehtia työvälineiden puhtaudesta, eli samoilla välineillä ei saa olla työstetty seostamattomia tai niukkaseosteisia materiaaleja.

Jotta lisäksi saavutetaan riittävä ja haluttu korroosionkesto, tulee huolehtia siitä, että kromiköyhä vyöhyke on kokonaan poistettu.

 

Peittaustahna

Kuva 3. Peittaustahnalla käsitelty hitsisauma

 

Peittaustahnalla käsitellään hitsisaumat kappaleissa, joita ei voida hioa tai koko kappaletta ei päästä upottamaan peittausaltaaseen. Peittaustahnalla voidaan hitsisaumat viimeistellä myös työmaaolosuhteissa ja pystypinnoilla.

Peittaustahna aiheuttaa aina kohtullisen selvän rajan käsitellyn ja käsittelemättömän materiaalin välille.

Uppopeittaus

Kuva 4. Uppopeittaus

Uppotuspeittauksessa koko kappale upotetaan peittausaineliuokseen, ja vaikutusajan jälkeen kappale neutralisoidaan ja pestään.

Upotuspeittauksella saadaan tasainen pinta koko kappaleeseen kaikille pinnoille ja varmistutaan kaikkien saumojen käsittelystä. 

Upotettavat kappaleet tulee suunnitella siten, ettei upotuksen aikana niihin pääse syntymään ilmataskuja, joihin peittausaine ei pääse. Samoin kappaleissa ei saisi olla limittäisiä saumoja tai muita kapillaarin mahdollistavia rakenteita.

Kemiallisien käsittelyjen jälkeen peitatut kappaleet on aina huuhdeltava runsaalla vedellä, jotta kappaleen pintaan ei jää peittausainejäämiä ja jäämäoksidia, jotka aiheuttavat helposti värivirheitä. Rakenteen kuivumisellekin on varatta riittävä aika, jolloin uusi korroosiolta suojaava oksidikalvo pääsee muodostumaan käsitellylle pinnalle.

Reiferillä käytössä olevan peittausaltaan koko on 3,0 x 1,1 x 1,1 metriä.

Lisätietoja

Kaikki ylläolevat menetelmät ovat Reiferillä käytössä, kysy tarvittaessa ohjeistusta ja lisäteitoja myynnistämme.

 Takaisin