Testaus

Testaamme mekaaniset kokoonpanot normaalisti valmistuksen yhteydessä. Vakiona tarkastamme kokoonpanon sujuvan toimivuuden sekä osien yhteensopivuuden.

Kotelomaisille tuotteille voimme tehdä lisäksi erillisiä tiiviystestejä. Meillä on muun muassa erillinen kahlaussimulaattori, jossa voidaan kotelolle luoda 2 metrin vesiupotusta vastaavat olosuhteet. Tällöin on helppo todeta esimerkiksi erilaisten tiivistysratkaisujen toimivuus. 

Mikäli koteloa ei voida kastella, voimme varmistua tiiviydestä esimerkiksi lyhyttaajuisen ultraäänitestauslaitteiston avulla.
 
 Tuotteiden valmistettavuuden testaus kuuluu myös palveluihin. Voimme antaa palautetta jo pelkästään suunnitteludokumenttien pohjalta. Lisäksi pystymme nopeastikin tekemään protokappaleita, jolloin suunnittelussa ajatellut ratkaisut saadaan testattua käytännössä.

Monimutkaisempinen järjestelmien testaukseen olemme erikseen kehittäneet asiakaskohtaisia testilaitteistoja. Näillä testilaitteilla voimme varmistua esimerkiksi hydrauliikkajärjestelmän komponenttien paineenkestosta ennen toimitusta.